Pesan Erdogan Buat Malaysia Indonesia Tentera Imam Mahdi Akhir Zaman Panji Hitam Perang Dunia ke 3


Published: 27 August 2017
• Hadits ini marfu serta sahih karena sanadnya tidak terputus dan dapat diterima, yaitu sbb: - Dari Muhammad Bin Yahya & Ahmed Bn Yusuf [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim ] - Dari 'Abdur-Razzaq bin Humam [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim & Sahih Bukhari] - Dari Sufyan At-Tsauri [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim & Sahih Bukhari] - Dari Khalid bin Mahran al-Hadha' [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim & Sahih Bukhari] - Dari Abu Qilabah 'Abdullah bin Zayd [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim & Sahih Bukhari] -Dari Abu Asma' al-Rahbi [ Tsiqah - Perawi Sahih Muslim] - Dari Tsauban Sahabi Yang Mendengar Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan: ﺛُﻢَّ ﺗَﻄْﻠُﻊُ ﺍﻟﺮَّﺍﻳَﺎﺕُ ﺍﻟﺴُّﻮﺩُ = Kemudian Terbit (tathlu'u) panji-panji hitam [ Sunan Ibn Majah 4084 | Marfu | Sahih ] Disiplin Didalam Mentafsir Hadith Di Atas: 1) Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa 'Benar' Surah An-Najm, Ayat 3 - 4: Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan ugama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 2) Tujuan Perkataan Tathlu'u bukan untuk 'Syair' bukan sekadar perkataan tetapi mengandungi 'Pengajaran' yang besar bagi yang dapat memahaminya. Serta Didapati Tathlu'u perkataan terbit sering kali merujuk kepada terbit matahari didalam al-Quran dan Hadith. Surah Yassin, Ayat 69: (Nabi Muhammad bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab Suci yang memberi penerangan. 3) Akibat Menyembunyikan Perkataan Tathlu'u (Terbit) dengan SENGAJA adalah berdosa besar. Surah Al-Baqarah, Ayat 159: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. 4) Panji-Panji Hitam Yang Terbit Ke Angkasa untuk memerangi kezaliman: ﻓَﻴَﻘْﺘُﻠُﻮﻧَﻜُﻢْ ﻗَﺘْﻼً ﻟَﻢْ ﻳُﻘْﺘَﻠْﻪُ ﻗَﻮْﻡٌ = "Lantas Mereka Memerangi Kamu Dengan Cara Yang Belum Pernah Dilakukan Oleh Kaum Sebelummu." [ Sunan Ibn Majah 4084 | Marfu | Sahih ] • Maka, telah terbukti jelas bahwa PANJI-PANJI HITAM BUKANLAH BENDERA NAMUN SEBUAH LAMBANG BERWARNA HITAM KEBANGGAN SUATU BADAN MILITER NEGERI, YANG AKAN TERBIT MENGAPUNG DI ANGKASA tanpa penyangga apapun, sehingga apabila hendak melihatnya kita mestilah menengadahkan kepala dan wajah kita ke atas sebagaimana kita hendak memandang kepada matahari dan bulan yang terbit di angkasa! 5) Tentera Islam sejati yang lebih maju dan lebih canggih daripada teknologi musuh. Daripada Abu Hurairah Radhiallahu anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila peperangan besar (malhama al-kubra) akan berlaku, maka Allah akan menghantar Tentera daripada orang bukan arab, yang akan menjadi sebaik-baik penunggang kuda dan memiliki SENJATA PERANG YANG LEBIH HEBAT daripada orang arab, dan Allah mengkokohkan agama (Islam) ini dengan mereka.” [Sunan Ibnu Majah 4090, Hadis Hasan] Surah Al-Anfal, Ayat 60: "Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) SEGALA JENIS KEKUATAN yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya." 6) Muhammad Qasim memberitahu menurut mimpinya bahwa pasukan panji hitam itu adalah Pasukan Jet tempur hitam, maka pihak musuh tidak dapat menghentikan kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: ``Jika zaman itu telah dekat (kiamat) , banyak mimpi orang beriman tidak bohong. Dan, sebenar benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan.” [Hadis Riwayat Muslim]
Loading...

labelPesan,Erdogan,Buat,Malaysia,Indonesia,Tentera,Imam,Mahdi,Akhir,Zaman,Panji,Hitam,Perang,Dunia,ke,3

comment  Comments